De Heus ahorra casi un 50% de la energía consumida.

15 octubre 2018
-
3 minutos

“De Heus Nutrición Animal SAU, gracias a obtención dunha subvención na convocatoria de subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria, servizos e agrícola primario no ano 2018 executou unha instalación fotovoltaica para autoconsumo de 99 kWp que prevé uns aforros nas  instalacións dun 49,88% do total de enerxía primaria consumida. A operación está cofinanciada pola Unión Europea no programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.”